Main menu

Wskaźnik DTI, Wskaźnik LTV a zdolność kredytowa

Pierwszy współczynnik oznacza dług do dochodu. Jest to wypadkowa sumy zobowiązań od bieżącego dochodu netto. Bank może obciążyć kredytobiorcę tylko taką ratą, która nie przekroczy wskaźnika określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wskaźnik LTV zależy natomiast od wartości zabezpieczenia (np. nieruchomości). Dla przykładu: jeśli ubiegasz się o kredyt w wysokości 40 000 zł na nieruchomość o wartości 80 000 zł, wtedy LTV osiąga 50 proc.
Obydwa wskaźniki wpływają na wysokość Twoje kredytu.

Pamiętaj, że możemy obliczyć je dla Ciebie. Skontaktuj się z nami: tel. 501 619 105.

Comments are closed.