Main menu

Kredyt hipoteczny a hipoteka

Kredytem hipotecznym jest kredyt bankowy (najczęściej długoterminowy), którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Hipoteka to natomiast ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, określone w formie aktu notarialnego. W przypadku kredytu hipotecznego wierzycielem jest bank, a właściciel mieszkania jest dłużnikiem w tym stosunku prawnym.

Comments are closed.