Main menu

Ubezpieczenia-Kredyty o kredycie hipotecznym – nowości i porady

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce regularnie się zmienia – dlatego postanowiliśmy na bieżąco informować Państwa o aktualnościach, ciekawostkach oraz wskazówkach z tego zakresu. U nas znajdziesz informacje na temat zabezpieczenia kredytu hipotecznego, znaczenia wkładu własnego i innych kwestii. Potrzebujesz porady z dziedziny kredytu hipotecznego, ubezpieczenia majątkowego lub szybkiej pożyczki? Skontaktuj się z biurem Ubezpieczenia-Kredyty – agentów ubezpieczeniowych z wieloletnim doświadczeniem!

Mieszkanie dla młodych

Od stycznia 2014 r. wchodzi w życie nowy program pomocy państwa w zakupie mieszkań dla młodych osób.

Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Dodatkową pomoc otrzymują rodziny, w których urodzi się trzecie dziecko własne lub zostanie przysposobione. Czytaj więcej

Kredyt hipoteczny a hipoteka

Kredytem hipotecznym jest kredyt bankowy (najczęściej długoterminowy), którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Hipoteka to natomiast ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, określone w formie aktu notarialnego Czytaj więcej

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Hipoteka służąca jako zabezpieczenie musi być wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku gdy hipoteki jeszcze nie ustanowiono, działa ubezpieczenie pomostowe, które przybiera postać zwiększonej marży. Czytaj więcej

Hipoteka odwrócona

Stanowi praktyczne rozwiązanie dla osób, które nie chcą przepisać nikomu w spadku posiadanej nieruchomości. Bank wypłaca wtedy dożywotnią rentę, a w zamian to jemu jest zapisana nieruchomość. Czytaj więcej

Pamiętaj, że niezbędne jest posiadanie pewnej ilości środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. To bank decyduje, ile ten wkład musi wynosić. (więcej…)