Main menu

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Hipoteka służąca jako zabezpieczenie musi być wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku gdy hipoteki jeszcze nie ustanowiono, działa ubezpieczenie pomostowe, które przybiera postać zwiększonej marży.

Warto wspomnieć, że banki często wymagają, by kredytobiorca wykupił odpowiednie ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia od zdarzeń losowych, ognia oraz dostarczenie cesji praw z tego ubezpieczenia.

Comments are closed.